poniedziałek, 2 grudnia 2013

" Nie - Zapamiętanie" - dokumentacja wystawy i tekst kuratorski
Monika Chlebek
Nie-zapamiętanie

Nie zapamiętanie oznacza brak, lukę w pamięci, nieskuteczność procesu poznawczego. Nie-zapamiętanie jest przeciwieństwem szału: to spokój i stonowanie emocji. Oba określenia wyznaczają ścieżki, jakimi w swojej pracy poruszą się Monika Chlebek. Artystka tworzy sceny zahaczone o materiał dostarczany przez rzeczywistość codziennych obserwacji, wspomnień, snów, migawkowych spojrzeń, nieznacznie przesuwając granicę w kierunku niepewności i poznawczego dysonansu. Jeden z wczesnych obrazów Moniki przedstawia leżący na białym tle kształt: lisa, czy może kołnierza z lisa? To wahnięcie równowagi, wyczuwalne niemal fizycznie, jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech twórczości Moniki Chlebek, która wybiera obrazy odznaczające się swoistym napięciem. Zatarte wspomnienia, zdjęcia i przedmioty, z których czas wypłukał wszelkie autentyczne odniesienia, tak że została już tylko płaska warstwa wizualna. Łącząc je ze sobą, artystka wydobywa nierówny puls braku.
Monika jest dyskretnym graczem. Przy każdej pracy skupia się na jednym, najwyżej dwóch fałszywych akordach. Dziury w zdjęciach, jak dziury w pamięci. Na twarzach sfotografowanych postaci powstają efektowne, ale jednocześnie niepokojące wykwity. Z głów, oczu i ust wydostają się ciemne smugi, przybierające kształty zwierzęcych rogów. Zawarte w niewielkich formatach obrazy i kolaże przypominają pojedyncze klatki filmu, które niespodziewanie zerwały się z łańcucha opowieści i straciły przypisane w kolejności miejsce. Artystka narracjami z innego porządku zastępuje te, po których w pamięci nie został już żaden ślad. Nigdy jednak nie dopowie ich do końca. Monika Chlebek nie wyciągnie trupa z szafy, ale zatrzyma akcję na moment przed wejściem Laury Palmer do pokoju, w którym ta zobaczyła Boba. Słychać jednostajny rytm skrzydeł wiatraka. Widzimy tylko fragmenty sylwetek postaci, cienie twarzy, których już nie widać. Zamiast horroru artystka wybiera podskórne pulsowanie niepokoju. Jak sprawny włamywacz posługuje się wytrychem tajemnicy i zagadkami z drugim dnem. Właśnie to nie-zapamiętanie tworzy przestrzeń dla gry emocji i obrazu, w której Monika Chlebek rozstawia szklane pionki.
Wystawa Nie-zapamiętanie prezentuje głównie najnowsze prace Moniki Chlebek. Wiele z nich, powstałych specjalnie na ten pokaz, otwiera nową ścieżkę w twórczości artystki. Towarzyszące jej przez kilka ostatnich lat tematy skażonej niewinności, lęków czyhających w dziecinnym pokoju oraz pełnej niepokoju przemiany z dziewczynki w kobietę, jakie rozwijała w cyklach „Złe sny” i „Mrówka kryje się pod ubraniem”, teraz określa ona jako zamknięty etap. Monika Chlebek rozpoczyna poszukiwania na terenie granicznym: między ułomną pamięcią, wyobraźnią, a przestrzenią emocjonalnego napięcia. Nie szaleje jednak z niepokoju, nie tworzy paranoicznych wizji, lecz zachowując dystans tworzy przestrzeń dla snujących się między obrazami historii. Właśnie to nie-zapamiętanie czyni prace Moniki Chlebek tym bardziej przekonującymi.
Wystawa Nie-zapamiętanie w Zamku Ujazdowskim pozwala na wgląd w twórczość Moniki Chlebek w jednym z najbardziej intensywnych okresów w jej dotychczasowej karierze. W listopadzie bieżącego roku, obok prezentacji w warszawskim CSW, prace artystki będzie można zobaczyć również w galerii Wizytującej w Warszawie oraz podczas wystawy konkursowej 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”. 

Małgorzata GarapichBielska Jesień 2013


piątek, 1 listopada 2013

Zapraszam na wystawę "Nie - zapamiętanie" w CSW Zamek Ujazdowski!

4 listopada 2013
Godz. 18.00 – otwarcie
Godz. 18.30 – set didżejski
Kuratorka: Małgorzata Garapich
Wystawa potrwa do 24.11.2013

Wystawa Nie-zapamiętanie prezentuje głównie najnowsze prace Moniki Chlebek. Wiele z nich, powstałych specjalnie na ten pokaz, otwiera nową ścieżkę w twórczości artystki. Towarzyszące jej przez kilka ostatnich lat tematy skażonej niewinności, lęków czyhających w dziecinnym pokoju oraz pełnej niepokoju przemiany z dziewczynki w kobietę, jakie rozwijała w cyklach „Złe sny” i „Mrówka kryje się pod ubraniem”, teraz określa ona jako zamknięty etap. Monika Chlebek rozpoczyna poszukiwania na terenie granicznym: między ułomną pamięcią, wyobraźnią, a przestrzenią emocjonalnego napięcia. Tworzy obrazy i kolaże przywodzące na myśl scenariusze filmów grozy. Cała klasa zamieniona w rogate postaci bez twarzy. Towarzyszący dwójce dzieci niedźwiedź, jakiego znają bywalcy zakopiańskich Krupówek, tyleż komiczny co niepokojący. Kwiaty na twarzach przywodzące na myśl bardziej wykwit niż rozkwit.
Monika Chlebek porusza się po różnych poziomach wewnętrznego napięcia i strachu. Nie szaleje jednak z niepokoju, nie tworzy paranoicznych wizji, lecz zachowując dystans tworzy przestrzeń dla snujących się między obrazami historii z drugim dnem. Właśnie to nie-zapamiętanie czyni prace Moniki Chlebek tym bardziej przekonującymi.
Wystawa Nie-zapamiętanie w Zamku Ujazdowskim pozwala na wgląd w twórczość Moniki Chlebek w jednym z najbardziej intensywnych okresów w jej dotychczasowej karierze. W listopadzie obok bieżącej prezentacji prace artystki będzie można zobaczyć również w galerii Wizytującej w Warszawie oraz podczas wystawy konkursowej 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”.

Monika Chlebek (ur. 1986) – Dyplom w 2011 roku na wydziale malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Leszka Misiaka. Malarka, rysowniczka, autorka kolaży. Debiutowała w 2009 roku udziałem w zbiorowej wystawie „Moon Hostel” w krakowskiej Galerii Zderzak, z którą od tego czasu współpracuje. Od 2012 roku Monikę reprezentuje również galeria YUKI-SIS w Tokio. Artystka uczestniczyła w programie Artist-in-Residence, organizowanym przez bm:ukk w Wiedniu. Brała udział w przeszło 20 wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Małgorzata Garapich (ur. 1983) – niezależna kuratorka i koordynatorka projektów artystycznych. Absolwentka filozofii i komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich. Publikuje w czasopismach branżowych oraz katalogach wystaw. Bada sztukę współczesną z punktu widzenia antropologii filozoficznej. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Monika Chlebek, Gra / The game, olej na płótnie, 25 x 33, 2012
fot. i prawa autorskie Daniel Chlebek

***************************

4 November 2013
Opening: 6:00 p.m.
Dj Set: 6:30 p.m.
Curator: Małgorzata Garapich
On view through - 24 November 2013

The exhibition No-memorization mainly presents Monika Chlebek’s latest works. Many of the works, which were specifically created for this show, open a new path in her art. Topics that have been accompanying the artist over the past few years, such as: corrupt innocence, fears lurking in the nursery as well as the anxiety ridden transition from a girl into a woman, which she evolved in the series "Bad Dreams" and "Ants Hidden Under Clothes," are now considered by the artist as a concluded stage. Monika Chlebek begins a search on the borederland: between imperfect memory, imagination, and the space of emotional strain.

Monika Chlebek creates images and collages reminiscent of horror movies; a whole class converted into horned, faceless figures; a bear accompanying two children, which is known by the regulars of Krupówki Street in Zakopane, is as comical as he is disturbing; flowers on faces bring to mind rashes rather than thoughts of bloom. The artist moves across different levels of internal tension and fear. Notwithstanding, she is not going overboard with perturbation, she doesn’t create paranoid visions, but rather, by keeping distance, she is creating space for a history with deeper meaning, which mopes around between the images. That is why this no-memorization, meaning Monika Chlebek’s works, are all the more convincing.

The exhibition No-memorization in the Ujazdowski Castle allows an insight into Monika Chlebek’s work during one of the most intense periods in her career. In November, concurrently with the artist’s show at the CCA, her work will also be presented at the Wizytującej Gallery in Warsaw as well as throughout the duration of the competition exhibition 41. Painting Biennale "Bielska Jesień 2013."

Monika Chlebek (born 1986) – received her diploma in 2011 from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Kraków, under Professor Leszek Misiaka. She is a painter, drawer, and collagist. In 2009, the artist made her debut by participating in the collective exhibition "Moon Hostel" in Kraków’s Bumper Gallery, with which she still works. Since 2012, the YUKI-SIS Gallery in Tokyo has also been representing the artist. Monika Chlebek has participated in an Artist-in-Residence programme organized by bm: ukk in Vienna. She has participated in more than 20 exhibitions, collective as well as individual, in the country and abroad. The artist lives and works in Kraków.

Małgorzata Garapich (born 1983) – independent curator and coordinator of art projects. A graduate of philosophy, comparative literature, as well as Museum Curatorial Studies from the Jagiellonian University. She publishes her pieces in trade journals as well as exhibition catalogues. She also examines contemporary art from a philosophical-anthropological perspective. Małgorzata Garapich lives and works in Warsaw.


środa, 30 października 2013

niedziela, 30 czerwca 2013

GWASZ NA PŁÓTNIE

                                                                                 "Bez tytułu", gwasz, kolaż / płótno, 21x24, 2013


                               "Posiedzimy jeszcze 5 minut", gwasz / płótno, 30-30, 2013


     "Czy jedliśmy tą samą potrawę", gwasz / płótno, 30 x 28, 2013

                                      "Bez tytułu", gwasz / płótno, 24 x 20 20,2013


"Konkurs', gwasz / płótno,  21 x 24, 2013

                                                 "Nic nie widać", gwasz / płótno, 18 x 14, 2013


    "Popatrz", gwasz / płótno,  13 x 10, 2013

                                         "Inna kultura", gwasz / płótno,  33 x 34, 2013


    " Uciskają mnie buciczki", gwasz / płótno, 20 x 24, 2013

                                              "Bez tytułu", gwasz / płótno, 33 x 30, 2013

moja praca w magazynie "K jak kosmos" Gili Gili